top of page

CHIRURGIA   STOMATOLOGICZNA

Konsultacja specjalistyczna  -  100 zł

Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia  -  150 zł

Konsultacja specjalistyczna z planem leczenia i RTG - 200 zł

Usunięcie zęba w znieczuleniu  - 300 zł

Usunięcie korzenia zęba – 400 zł

Usunięcie zęba z separacją korzeni - 500 zł

Usunięcie zęba z augmentacja kości - 1000 zł

 

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

- 8-semka  górna 500-700 zł

- 8-semka dolna zatrzymana położona  pionowo  600-700zł

- 8-semka dolna zatrzymana położona poziomo  700- 1000zł

- 8-semka dolna zatrzymana położona nietypowo ( cena zabiegu ustalana indywidualnie po konsultacji )

 

Hemisekcja - 600 zł

 

Plastyka/Podcięcie wędzidełka - 400 zł

 

Resekcja wierzchołka korzenia:

          - zęby sieczne - 800 zł

          - zęby przedtrzonowe - 900 zł

          - zęby trzonowe -  1200 zł

 

Badanie histopatologiczne pobranej tkanki- 300 zł

Wyłuszczenie  torbieli - 700 - 1900 zł

Wycięcie przerostów błony śluzowej - 400-600 zł

 

Odbudowa wyrostka zębodołowego z użyciem membran tytanowych - 1500-3000 zł

Odbudowa wyrostka zębodołowego metodą  "  suasage technik " - 3500zł - 5000zł

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego – 3500zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej - 3500 zł ( przy dużych ubytkach kostnych wyceniane indywidualnie )

Augmentacja zębodołu materiałem autogennym (kością własną pacjenta ) 1000zł

 

Plastyka połączenia ustno-zatokowego  pacjenci skierowani z innych gabinetów 600 zł 

Plastyka połączenia ustno-zatokowego  stwierdzonego po usunięciu zęba  300 zł 

 

Rewizja wyrostka zębodołowego - 500 zł 

 

Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych - 1000 zł

 

Wycięcie zmian błony śluzowej - 300- 500 zł bez badania histopatologicznego

 

Plastyka wyrostka zębodołowego ( ½ łuku )  - 700 zł

 

Nacięcie ropnia wewnątrzustne z drenażem i opatrunkiem  -  400 zł

 

Nacięcie ropnia zewnątrzustne  z drenażem i opatrunkiem  -  500 zł

Usunięcia ciała obcego ( materiału stomatologicznego ) ze światła zatoki szczękowej - 1000-2000zł

IMPLANTY

          CZĘŚĆ  CHIRURGICZNA  - wprowadzenie implantu  3000 zł

          CZĘŚĆ    CHIRURGICZNA – wprowadzenie implantu natychmiastowe  4000 zł

          ODSŁONIĘCIE  IMPLANTU  + śruba gojąca  - 300 zł 

          WYKONANIE MODELU DIAGNOSTYCZNEGO I SZABLONU CHIRURGICZNEGO - 1200 zł

         

         

bottom of page