top of page

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

 

 

 

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej

 

Stomatologia Agnieszka i Andrzej Matuszczyk s.c.

41-214 Sosnowiec, ul.Tulipanów 4

 

Adres Gabinetów Rentgenowskich: 43-600 Jaworzno, Plac Św. Jana 2a

 

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskich i stosowanie aparatów rentgenowskich wydał Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny w Katowicach.

  • aparat rtg do zdjęć punktowych firmy CELFA  typu RX DC:

  • Decyzja zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg  o numerze 196/2018 z dnia 28.05.2018 roku.

  • Decyzja zezwalająca na stosowanie aparatu rtg  o numerze 197/2018 z dnia 28.05.2018 roku.

  • aparat rtg do zdjęć pantomograficznych  firmy CELFA  typu Hyperion X5:

  • Decyzja zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg  o numerze 198/2018 z dnia 28.05.2018 roku.

  • Decyzja zezwalająca na stosowanie aparatu rtg  o numerze 199/2018 z dnia 28.05.2018 roku.

 

 

Dla Jednostki została wydana zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.

( dokumentacja w trakcie przygotowywania )

bottom of page